SMS
 

Api2SMS

Banner4b

API -SMS

אנו מספקים תשתית תכנותית אמינה להפצת הודעות SMS דו כיוונות.
 ממשקים טכניים המאפשרים ללקוחות בעלי יכולת טכנולוגית מתאימה להעביר הודעות SMS ישירות דרך השרתים למנויי הסלולר.

המערכת מחוברת ישירות לארבע חברות הסלולר בישראל.
המסמכים הטכניים (API ) מכילים הסברים על כל אחד מהפרמטרים שאפשר להעביר בהודעה וכן דוגמאות קוד מרכזיות המתאימות לצורות הפניה של כל שפות התכנות הנפוצות. שליחה באמצעות קוד מאפשרת להנות מכל האפשרויות המתקדמות שהמערכת מציעה ומאפשרות לחבר מערכות קיימות לאמצעי הפצת הודעות בקלות ובמהירות. זהו גם הפתרון המתאים ללקוחות המבקשים להפיץ כמויות גדולות של הודעות בין אם בכמויות קטנות לאורך זמן או בשליחה לקבוצות נמענים גדולות.
 
• דוגמאות ל XML, C#, PHP, VB מוכנות לשימוש מיידי

• קבלת חיווי חוזר על מצב קבלת ההודעה במכשיר לכתובת URL הנקבעת בשליחה

• שליחה של תוכן הודעה זהה לכל המפעילים או שליחה של תוכן שונה לכל מפעיל

• הסברים מפורטים על כל אחד מהפרמטרים ועל החיווי שחוזר מהמערכת

 להלן ה- API כולל דוגמאות קוד מפורטות

 
 
 
 
 
      פקס: 03-9514736            www.smsim.co.il            טל: 073-2224567